ינואר 2014

גימלאי/ת נכבד/ה,

 

מועד הפרישה מהעבודה מציין תום תקופה ותחילתה של תקופה חדשה - אפשרות לצאת לדרך חיים חדשה,

להתמסר לפעילות מבורכת בתחומים רבים ומגוונים על פי רצונות, נטיות, כישורים וכשרונות של כל אחד ואחד.

 

חברת "בזק" ממשיכה לקיים קשר שוטף עם גימלאיה באמצעות עמותת גימלאי חברת בזק שהנהלתה

מורכבת מ-5 נציגי הנהלת חברת בזק ו-5 נציגי ארגון הגימלאים:

  

נציגי הנהלה                                                נציגי ארגון הגימלאים

יו"ר העמותה -  מר אהוד מזומן                      יו"ר הארגון הארצי של גימלאי בזק -  מר מאיר מוזס

סגן יו"ר העמותה – גב' שפרה אשכנזי            חבר – גב' מירה בויארסקי

מנהלת העמותה - גב' רינת אסל                   חבר - מר דני ליפקין

גזבר העמותה - מר אריק בוקובזה                חבר - מר נחום ויגיסר

חבר - גב' ענת קובו                                      חבר – מר אורי ברזני

  

אנו מאחלים לך בריאות טובה והנאה ממגוון שירותי הרווחה העומדים לרשותך.

  

                                                                                 ב ב ר כ ה,

                                                                          עמותת גמלאי חברת בזק